Januar
Februar
Marec
April
Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December
Marec je prvi spomladanski mesec. Utrujeni od sivih, hladnih in kratkih dni zime se veselimo prvih toplih žarkov. Čebele  so iz dneva v dan bolj živahne, kajti narava se prebuja in tudi paše je iz dneva v dan več. Zacvetijo  prve znanilke pomladi, ki ob sončnih dnevnih privabljajo čebele iz panjev. Pravo veselje  jih je gledati, kako  v panje prinašajo cele koške rumene obnožine.

Mesec marec  je navadno še toliko hladen, da nam pri čebelah na splošno dopušča le najnujnejša opravila, pa še za ta moramo počakati,  da se temperatura dvigne vsaj na 10 C v senci. Prve preglede  opravimo zelo hitro, saj moramo paziti , da v panju ne izgubimo preveč toplote in da pretirano ne vznemirjamo čebeljih družin. Ob prvem pregledu nakladnih panjev se poslužujemo njihove prednosti, tako da od zadaj navzdignemo podnico in takoj ugotovimo, koliko hrane ima še družina.  Pred odpiranjem panja snamemo streho in jo obrnjeno položimo na sosednji panj tako da jo lahko uporabimo kot priročno delovno mizo, ter  puhnemo dim skozi odprtino pokrova. Nikoli ne dimimo skozi spodnje žrelo, ker bi s tem odgnali stražarke in tako omogočili tujim čebelam vdor v panj. S panjskim dletom dvignemo pokrov, ga očistimo voščenih nastavkov in čebele ponovno pokadimo. Staremu čebelarskemu mačku zadostuje že pogled z vrha, da takoj ugotovi stanje čebelje družine.


Jeseni pred zazimljenjem družin smo iz panja zaradi boljše ventilacije umaknili krajni sat. Tako  je sedaj  zamikanje oz. listanje satov  enostavno , hitro in natančno. Ne da bi mečkali čebele ugotovimo število zaleženih satov, moč družine, idr. Ob tej priliki preuredimo tudi čebelje gnezdo v panju. Gnezdo premestimo v sredino naklade, pri tem  pazimo da imajo čebele dostop do hrane z obeh straneh tudi ob slabem vremenu. Ta ukrep čebelam olajša uravnavanje toplote in ugodno vpliva na spomladanski razvoj. Ob premeščanju čebeljega gnezda lahko natrgamo pokrovce na medenih satih.  V kolikor prezimujemo v dveh nakladah  in čebelja družina zaseda le  manjši prostor ene naklade, nezasedeno naklado  odstranimo. Tudi s tem čebelam olajšamo uravnavanje toplote, kar ugodno vpliva na spomladanski razvoj. Najprej  pogledamo v panje, katere smo na dan čistilnega izleta označili za sumljive in pa panje pri katerih smo pri zamenjavi podnic ugotovili pomanjkanje hrane.  Prva večja poraba hrane se začenja šele sedaj, ko se je začel širiti krog zalege. Poraba hrane v tem mesecu  znaša cca 2 kg po panju. Družina se bo normalno razvijala, če bo imela vsaj 8 kg zaloge hrane  v satju.

V kolikor matici primanjkuje hrane zelo omeji zaleganje in družina  se ne razvija in. Lačni in oslabeli družini   dodamo rezervne  medene sate s cvetnim prahom, ki jih zamenjamo s praznimi. Sate s hrano predhodno segrejemo na sobno temperaturo  in jih z vilicami odpremo ali vsaj napraskamo tako, da bodo začele čebele med takoj prenašati. Matica  dobi občutek, da so čebele med nabrale in  začne intenzivnejše zalegati. Vsak dober čebelar mora  imeti preko zime vedno na zalogi vsaj nekaj satov medu s cvetnim prahom. V primeru da nimamo medenega satja, priporočam toplo sladkorno raztopino, vendar le ob toplejših dnevih. Iz stanja pokrite zalege  ugotovimo sledeče:
 • Če je zalega strnjena in ravna je matica dobra.
 • Če je zalega razmetana in ravna, je plodnost matice popustila, kar ne obljublja napredka družine.
 • Če je čebelja zalega  razmetana in grbasta, je matica postala trotovka. Taka matica je izčrpala semenčice, kar vodi do propada družine.
 • Če je zalega razmetana in grbasta, v posameznih celicah pa na satju opazimo več jajčec, je to trotar. V njem zalegajo lažne matice.


 • Pri spomladanskem pregledu več časa namenimo tistim družinam, ki niso normalno prezimile. V srednje urejenem čebelarstvu odmre povprečno čez zimo in spomladi  cca 10 % družin. 
  Najpogostejši vzroki odmiranja so:
  • Stara matica je odmrla. Takšni brezmatični panji so prvi spomladanski plen roparic, ki mu poberejo vso hrano, tako da na koncu družina odmre od lakote. Družina ni imela dovolj hrane. - Zaradi prepoznega krmljenja je matica zalegla premalo zimskih čebel. Vzrok je lahko tudi ta, da je v jeseni prišlo do tihega ropa, ko ni bilo več možnosti kontrolirati zaloge hrane.
  • Zaradi hudega kratkotrajnega mraza, pri nepravilni razporeditvi hrane družina ni mogla doseči hrane izven prezimovalne gruče in je odmrla od lakote.
  • V panj je skozi podnico s previsokim žrelom vdrla rovka . Zaradi nemira se je družina razlezla, porabila več hrane in odmrla.
  • Čebele so bile hudo okužene z varoo, so se zaradi napada tega zajedalca razlezle in odletele. Posledica tega je, da so propadli panji prazni, brez mrtvic, ob obilici hrane v satju.

  Čebele moramo  tretirati proti varoi  že po 20 juliju, ko istočimo med, tako da zimske čebele, ki jih matica v tem obdobju zaleže, ostanejo zdrave. Čebelje družine ki samo životarijo ali so brezmatične  združimo z močnimi.  Šibkejše družine z matico   moramo  stisniti z ločilnim lesenim satom oz. desko, na pet satov in s tem zmanjšamo prostor za ogrevanje, ter čebelam omogočimo lažje vzdrževanje mikroklime v panju.  Te družine pozneje združimo z  močnejšimi, v kolikor  pa teh nimamo jih ojačamo s čebelami in zalego iz rezervnih družin.

  Predvsem zadnja leta opažamo zelo velik propad čebeljih družin. Na propad vplivajo različni dejavniki kot so:  varoa,  vremensko neugodne razmere  in zastrupljenosti narave s za čebele strupenimi  fitofarmacevtskimi  sredstvi  . Takšno leto, ko so se združili vsi ti trije negativni dejavniki je bilo lansko, zato moramo letos še s posebno previdnostjo in občutkom že sedaj pristopiti k negi oslabljenih čebeljih družin.  Eden od  ukrepov je zgoraj opisano stiskanje družine na čim manjši prostor. Za ohranitev števila družin je priporočljivo, da imamo v svojem čebelarstvu vsaj 20 % rezervnih družin. Te navadno prezimujemo na 5 do 7 satih. Praviloma imamo rezervne družine  z mladimi maticami, zato boljše prezimijo in se spomladi hitreje razvijejo kot marsikatera normalna družina.  Spomladi jih uporabimo  le primeru, če pride ob matico močna družina, sicer jih oskrbujemo kot normalne in tako bodo v razvoju zelo hitro prekosile ostale. V tem mesecu postavimo tudi kontrolni  panj na tehtnico, ki jo okoli sredine marca izravnamo. Na tehtnico postavimo panj s srednjo močno družino. Le tako bomo dobili realne in objektivne podatke o dnevnem donosu medičine. Na osnovi le teh se bomo lahko, ne da bi odpirali panje in vznemirjal družine, odločili za  nadaljnje  posege kot so dodajanje satnic, naklad, točenje itd.

  Staro čebelarsko pravilo pravi: za kolikor tehtnica pade po 15 marcu, toliko hrane moramo dodati. Proti koncu meseca  marca že napoči čas 40 dni pred začetkom prve paše, katera je v naših krajih akacija. Da bomo cvetenje akacije čim bolj izrabili,  moramo začeti čebelje družine vzpodbujati k čim večjem razvoju.  Pri tem moramo upoštevati, da traja razvoj od jajčeca do izlegle čebele - delavke 21 dni in da začnejo čebele v normalnih razmerah izletavati na pašo šele po treh tednih (zakon 40 dni). Čebelja družina z zadostno zalogo medu in cvetnega praha, ne potrebujejo nobenega krmljenja. Na žalost smo se čebelarji v zadnjem času v večini prelevili v medarje in pohlep po čim boljšem zaslužku je pripeljal do tega, da čebelam v preveliki meri odvzemamo njihovo hrano: med in cvetni prah.

  V zamenjavo jim dajemo sladkor in kvas, zaradi katerega moč čebelje družine fiziološko slabi in  tako izgublja sposobnost obrambe pred  boleznimi. Za  pospeševanje ali vzpodbujanje razvoja  v tem obdobju  lahko uporabimo:
  - postopke  pri katerem ne uporabljamo dražilnega krmljenja
  - postopke pri katerih  uporabljamo različne načine dražilnega krmljenja.

  Cilj vseh  teh postopkov je, da čim hitrejše dosežemo maksimalni razvoj čebelje družine, tako da bo ta v popolnosti maksimalno izkoristila prvo glavno pašo. Najenostavnejši postopek pospeševanja razvoja  brez dražilnega krmljenja je, da  z vilicami natrgamo ali napraskamo pokrovce na medenih satih . Čebele  bodo začele  med takoj prenašati, matica bo  dobila občutek, da je v naravi paša in   zato začela intenzivnejše zalegati. Druga dva  tipična postopka  za nakladne panje  pa sta obračanje in  zamenjava naklad. Spomladi  ima čebelja družina zalego v najtoplejšem južnem delu panja, ki je ponavadi spredaj pred žrelom, hrano pa zadaj na hladnem severnem delu panja. Naklado dvignemo in jo obrnemo za 180, tako da sedaj zalega pride v hladni del  panja, med pa v toplejši del. Ob prenašanju medu iz toplejšega  v hladnejši del  panja   pride do intenzivnejšega zaleganja matice in s tem do hitrejšega razvoja čebelje družine.

  Spomladi imamo v nakladnih panjih situacijo, da imamo v plodiščni nakladi poleg zalege nekaj medu in cvetnega prahu, medtem ko je  največji del hrane v mediščni nakladi, v kolikor te preko zime nismo shranili in čebeljo družino prezimili v le plodiščni nakladi. Mediščno naklado z medom  podstavimo  pod plodiščno naklado, v kateri so čebele in zalega.  Čebele ne trpijo, da se jim pred žrelom nahaja med saj imajo nagon da skladiščijo med nad zalego,  zato bodo začele med iz spodnje naklade nositi v gornjo naklado  nad  in zraven zalege. S tem smo ustvarili razmere, ki so  podobne  razmeram ob dobri paši, med katero matica neprestano zalega. S takšno manipulacijo dobimo tudi do 16 okvirjev zalege, istočasno pa je to prvi korak k preprečevanju rojenja.

  Oba omenjena postopka je potrebno   prilagoditi  glede na razvoj in moč  čebelje družine, ter vremensko situacijo. Z obračanjem in zamenjavo naklad povzročimo spremembo mikroklime  in naglo povečanje prostornine panja.  Pod mikroklimo  panja razumemo : temperaturo, vlažnost, koncentracijo ogljikovega dioksida in kisika v panju. Največji vpliv na pravilen razvoj čebel  pa ima prav temperatura. V kolikor dražilna postopka napravimo prezgodaj, čebelja družina ne obvlada več mikroklime panja in imamo namesto pospešenega razvoja nasproten efekt to je nazadovanje čebelje družine. Skratka, pozorni moramo biti na to, da se pravi postopek uporablja ob pravem času.

  Glede spomladanskega dražilnega krmljenja s  krmnimi pogačami ali s sladkorno raztopino  so mnenja pri čebelarjih zelo deljena. V primeru da se zaloga hrane ob gnezdu hitro zmanjšuje in nimamo rezervnega medenega satja, praktično nimamo  druge izbire kot  čebelam dodati hrano z dražilnim krmljenjem. Številni čebelarji  prisegajo na uporabo krmnih pogač. Tu moramo biti previdni, kajti čebele pri predelavi te hrane  rabijo več vode, ta pa utegne ob mrazu in slabem vremenu povzročiti nemalo težav.Prav tako pa tudi razni dodatki , ki jig dodajamo pogačam (kvas), vplivako na kvaliteto medu. Najprimernejše so invertne pogače, katere lahko dobimov boljše založenih trgovinag s čebelarskim materialomi.

  Skratka,  čebelji družini  je v vsem  njenem življenjskem obdobju  potrebno omogočiti bolje pogoje življenja, kakor jih ima sama  . To je še posebej pomembno v mesecu marcu, kajti edino tako    lahko zagotovimo  pospešen razvoj čebelje družine. Varoa bo sedaj pobrala svoj zadnji davek, v prihodnjih mesecih pa se bo začasno potuhnila. Vsi panji, pri katerih smo ugotovili velik naravni odpad varoe, nam bodo  problematični kasneje pozno poleti oz. jeseni.
  Januar
  Februar
  Marec
  April
  Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December
  domov | začetki | stojišče | nakladni panj | nasveti | čebele | varoja | opravila | mentor | povezave

   
     Copyright © Vlado Augušin 2006
  Vlado Augušin, Mestni trg 4, 8330 Metlika, Slovenija
  Oblikovanje in izvedba: p@artner